Denní odškodné

Jedná se o finanční částku, která se týká pojistného plnění, za dobu nezbytnou k vyléčení úrazu. Přičemž tato částka vždy připadá na jeden den léčení.

V případě, že je celková doba léčení delší než minimální doba léčení stanovená ve smlouvě, nárok na tento typ plnění zaniká.