Alokační poměr

Poměr, kde pojistné je umístěno do jednotlivých podílových fondů.