Cestovní pojištění covid

Před cestou do zahraničí by si měl každý sjednat cestovní pojištění na covid a zjistit si podmínky pro vstup. Jak je to s karanténou po návratu z Egypta? A jak je na tom ohledně covidu Ukrajina a další turisticky ne tolik žádané země?

Sjednání cestovního pojištění koronavirus pěkně zkomplikoval. Už nestačí hledat pouze co nejlevnější produkt s co nejvyšším pojistným plněním a užitečnými připojištěními. Je potřeba brát v potaz také to, zda pokrývá covid-19.

Stanoviska jednotlivých institucí ohledně cestovního pojištění a koronaviru se totiž liší. Některé produkty komplikace spojené s pandemií zahrnují automaticky, jiná cestovní pojištění do zahraničí covid pokrývají pouze v nadstandardních balíčcích.

Roli hraje i mapa covidu. Jsou pojišťovny, které neřeší, zda je daná země v zelené či červené zóně, jiné na to berou ohled. S cestovním pojištěním na covid vybraných společností a situací v žádaných destinacích čtenáře seznámí následující článek.

Pojištění do zahraničí – covid

S tím, jak se situace ohledně pandemie koronaviru stabilizuje, začíná většina pojišťoven zahrnovat krytí covid-19 do svého běžného cestovního pojištění. Funguje tak například Allianz cestovní pojištění.

Které instituce pojistné plnění poskytují i v případě, že se klient v zahraničí nakazí nebo bude umístěn do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to i ve svých nejzákladnějších balíčcích?

 • ČSOB
 • Generali
 • Allianz
 • Colonnade

U dalších pojišťoven si je nutné sjednat jeden z jejich dražších balíčků. Axa cestovní pojištění covid pokrývá pouze ve variantě Excelent, podobně funguje u ERV a VZP cestovní pojištění. Kooperativa k cestovnímu pojištění nabízí možnost připojištění covid.

Více informací lze dohledat na webech jednotlivých institucí. Zájemce se zde například dozví, jak je to s platností cestovního pojištění na covid v tmavě červených a černých oblastech.

Axa cestovní pojištění – covid

Kdo cestuje do země, kterou Ministerstvo zahraničních věcí České republiky z důvodu pandemie covid-19 nedoporučuje, měl by si Axa pojištění sjednat v balíčku Excelent.

Pojištění Excelent se vztahuje na případy, kdy je u klienta PCR testem potvrzeno onemocnění covid-19. Jsou z něj kryta rizika v rámci léčebných výloh na hospitalizaci, či repatriaci. Součástí je i pojištění storna, pokud má klient před cestou pozitivní test.

Neumožní-li klientovi zdravotní stav návrat do České republiky, Axa mu produkt prodlouží. Jiné varianty Axa pojištění v případě těžkostí spojených s onemocněním covid-19 nic z uvedeného nepokrývají.

EXCELENTKOMFORTREFERENCE
Pojištění léčebných výloh500 000 000 Kč5 000 000 Kč2 500 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb
Úrazové pojištění
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění zavazadel
Pojištění cestování letadlem
Pojištění domácích mazlíčků

V případě koronavirové karantény v zahraničí varianta Excelent pokrývá:

 • Náklady na ubytování a stravu v rámci nařízené preventivní karantény.
 • Náklady na návrat domů po ukončení nařízené preventivní karantény.
 • V případech spojených s preventivní karanténou má klient sjednanou spoluúčast ve výši 20 % z limitu pojistného plnění.

Co se testování týče, pokrývá Axa cestovní pojištění covid testování, které slouží k určení diagnózy v případě ohroženého zdraví nebo života klienta. Netýká se preventivního testování potřebného pro vstup do země.

Generali cestovní pojištění – covid

Na rozdíl od jiných pojišťoven Generali cestovní pojištění covid pokrývá bez výjimky. Vztahuje se tedy na koronavirus v tmavě červených, červených, oranžových a zelených zemích bez nutnosti připojištění.

Jediné, na co se Generali cestovní pojištění nevztahuje, jsou země, kam MZV ČR z důvodu COVID-19 zakazuje cestovat.

Výhody cestovního pojištění Generali:

 • pojistné krytí až 100 000 000 Kč
 • nonstop asistenční služba v češtině
 • na cesty po ČR, Evropě i po světě
 • slevy pro děti i rodiny
 • 20% sleva na cestovní pojištění online
 • pokrývá přes 77 sportů bez příplatku

Cena produktu začíná na 23 Kč za den. Konkrétní číslo mohou zájemci zjistit v kalkulačce na webu Generali.

Generali nabízí 3 varianty cestovního pojištění, Exclusive, Standard a Start, které se liší ve výši pojistných limitů a v připojištěních, která zahrnují (např. pojištění odpovědnosti, zavazadel, úrazové pojištění).

Všechny 3 varianty se vztahují i na komplikace spojené s covid-19. Více informací o pojištění léčebných výloh, storna a přerušení cesty z důvodu onemocnění covid-19 je k dohledání na webu Generali.

Cestování do Egypta – koronavirus

Egypt spadá do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy. Každý, kdo sem přicestuje, se musí prokázat splněním alespoň jedné z následujících podmínek:

 • potvrzení o ukončeném očkování, od kterého uplynulo 14 dní
 • negativní PCR test, nebo antigenní test ne starší než 72 hodin

Egypt nezavedl žádné výjimky pro osoby, které prodělaly před cestováním do Egypta koronavirus, tzn. že také musí splňovat některou z výše uvedených podmínek. Osvobozeny jsou pouze všechny děti mladší 12 let.

Kromě prokázání se ukončeným očkováním nebo negativním testem musí všichni před příletem do Egypta vyplnit tzv. „prohlášení cestovatele“. Taktéž každý na letišti uhradí vízový poplatek ve výši 25 USD a bude mu změřena teplota.

Pokud turista chytí v Egyptě koronavirus, ať již při příletu do země nebo před odletem do ČR, bude umístěn do hotelového karanténního pokoje. Léčba v nemocnicích může vyjít až na 15 000 Kč za den. 

Karanténa po návratu z Egypta Čechům nehrozí. Před vstupem na území ČR však člověk musí disponovat:

 • výsledkem RT PCR nebo RAT testu, nebo
 • národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, nebo
 • certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19.

Kdo po návratu do ČR nepředloží požadovaný certifikát, musí se 5. až 7. den po návratu podrobit RT-PCR testu. Osoby starší 12 let cestující z Egypta před cestou do ČR vyplňují příjezdový formulář a na vyžádání ho ukazují letištní kontrole.

Bezinfekčností ani příjezdovým formulářem se nemusí prokazovat nikdo, kdo do ČR přicestuje individuální pozemní dopravou.

Kromě sjednání cestovního pojištění na covid by si měl člověk před cestou zjistit, jaká opatření v dané zemi platí.

Cestování do Anglie – koronavirus

Osoby, které se při vstupu do Anglie prokáží certifikátem o ukončeném očkování, sem mohou cestovat bez dalšího omezení. Certifikát může být v papírové i digitální formě a od očkování musí uplynout minimálně 14 dní.

Podmínky pro vstup do Anglie neočkovaných osob jsou následující:

 • absolvování předodletového testu (PCR nebo antigen) v období 48 hodin před vstupem do Anglie
 • mít objednaný a zaplacený PCR test po vstupu na území Anglie
 • absolvování tohoto PCR testu do 2 dnů po vstupu do Anglie

Anglie nezavedla žádné výjimky pro osoby, které prodělaly před cestováním do Anglie koronavirus, tzn. že musí doložit buď negativní test nebo ukončené učkování. Osvobozeny jsou pouze děti mladší 18 let.

Podmínky pro vstup do Anglie zahrnují také vyplnění příjezdového formuláře v období 48 hodin před odjezdem. To se týká i očkovaných a negativně testovaných osob.

Kdo v Anglii obdrží pozitivní výsledek antigenního testu, musí se okamžitě podrobit izolaci a objednat se na PCR test. Izolaci je možné ukončit po 5 dnech, pokud má nakažený ve 2 po sobě jdoucích dnech negativní antigenní test a nemá příznaky.

Cestování do Mexika – koronavirus

Cestování do Mexika koronavirus nijak neomezuje. Při vstupu do země není požadován ani očkovací průkaz, ani test PCR či antigen, ani potvrzení o prodělání nemoci.

Prokázání bezinfekčnosti však téměř vždy vyžadují letecké společnosti a hotely. Je proto velice užitečné mít ho k dispozici, stejně jako kvalitní cestovní pojištění a dostatečnou časovou i finanční rezervu pro případ povinné izolace apod.

I přesto, že oficiálně jsou mexické hranice otevřeny, hromadí se na letištích (zejména v Mexico City) případy nevpuštění do země. Stojí za tím stále nepříznivý vývoj pandemie koronaviru v Mexiku a obavy mexických orgánů ze zhoršení.

Proto se doporučuje, cestovat do Mexika jen v nezbytně nutných případech. Důvod cesty je zároveň vždy nutné prokázat písemnými dokumenty při vstupu (místo pobytu a prostředky na něj).

Cestování do Itálie – koronavirus

Přijíždějící z České republiky mohou na území Itálie vstoupit po předložení EU certifikátu covid-19, který dokazuje alespoň jednu z těchto skutečností:

 • ukončení očkování minimálně před 14 dny 
 • negativní PCR nebo antigenní test (provedený výtěrem z nosohltanu), antigenní test nesmí být  starší 48 hodin, PCR 72 hodin
 • prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (certifikát má platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu) 

Děti do věku 6 let při cestování do Itálie koronavirus nijak neomezuje, tzn. že se nemusí testovat. Děti ve věku 6 a více let jsou povinny předložit negativní test nebo EU certifikát.

Kromě prokázání bezinfekčnosti musí každý před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF).

Kdo na vyžádání nepředloží EU certifikát či dPLF formulář, bude mu nařízena 5-denní karanténa, ukončená antigenním nebo PCR testem.

Na hraničních přechodech a letištích taktéž probíhá namátkové testování. V případě pozitivního výsledku se nakažený musí podrobit povinné karanténě trvající 10 dní.

Ve vnitřních prostorech, jako jsou muzea, kina, MHD atp., platí v Itálii povinnost nošení respirátorů FFP2. Ve venkovních prostorech stačí chirurgické roušky.

Covid ve světě – mapa

O situaci ohledně pandemie koronaviru v dalších zemí podrobně informuje web Ministerstva zahraničních věcí ČR. Lze se zde dozvědět, jak se staví ke covidu Španělsko, Německo, Norsko a další země v Evropě i mimo ni.

Užitečná je také mapa covidu ve světě, která znázorňuje, jak závažná je situace v jednotlivých zemích. Poskytují ji například Mapy.cz nebo různé zpravodajské portály. Zpravidla z ní lze vyčíst počet nakažených či denní přírůstky na 100 000 obyvatel.

Mapa covidu ve světě ukazuje, kolik nakažených na 100 000 obyvatel přibyde v jednotlivých zemích každých 14 dní.

Je zjevné, že většina Evropy se nachází v červených číslech. Nejlépe je na tom oranžové Norsko a Švédsko, také Francie a Španělsko covid nesnáší špatně a zůstávají zatím tmavě oranžové.

V zemích jako Německo, Polsko, Bělorusko či Ukrajina covid operuje o něco závažněji. Tyto země jsou světle červené, stejně jako mnoho dalších evropských zemí včetně celého Ruska.

Česko spolu se Slovenskem, Maďarskem, Norskem, Portugalskem a dalšími patří do tmavě červené zóny. Nejzávažnější situace je v Evropě v Chorvatsku, Srbsku, Černé Hoře a Litvě.