Press enter to see results or esc to cancel.

Storno poplatek

Poplatek naúčtovaný poskytovatelem příslušné cestovní služby za její zrušení. Jeho výše je stanovena podle všeobecných obchodních podmínek, se kterými byl klient seznámen před uzavřením smlouvy.