Press enter to see results or esc to cancel.

Pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická či právnická osoba, která provozuje zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví za úplatu.