Press enter to see results or esc to cancel.

Pojišťovací agent

Právnická nebo fyzická osoba, která - na základě smlouvy s příslušnou pojišťovnou - provádí zprostředkování jejích služeb.