Press enter to see results or esc to cancel.

Alokační poměr

Poměr, kde pojistné je umístěno do jednotlivých podílových fondů.