Kategorie vozidel

Kategorie vozidle dle evropských podmínek označují skupiny silničních a zvláštních vozidel, která mají povolení pohybovat se po pozemních komunikacích. Jednotlivé kategorie se vyznačují společnými technickými podmínkami.

Dle směrnice Evropské unie z roku 2007 se na jejím území rozlišují kategorie silničních vozidel L, M, N, O, T, S a R. V České republice vešla v roce 2015 v platnost vyhláška, která nad rámec této kategorizace zavedla skupiny C a Z a také některé podkategorie.

Sháníte nejvýhodnější povinné ručení na Váš vůz?

Využijte službu povinného ručení srovnání >

Dále souvisejí s kategoriemi vozidel skupiny řidičských oprávnění. Rozlišujeme celkem 16 těchto skupin, které určují, pro kterou kategorii motorových vozidel či jízdních souprav je řidičské oprávnění platné.

Kategorie silničních vozidel

Od roku 2015 se v České republice na základě vyhlášky č. 341/2014 Sb rozlišuje 7 základních kategorií:

  • L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
  • M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
  • N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
  • O – přípojná vozidla pro dopravu nákladů nebo osob či pro ubytování osob
  • T – traktory zemědělské a lesnické kolové
  • C – traktory zemědělské a lesnické pásové
  • R – zemědělská a lesnická přípojná vozidla
  • S – pracovní stroje
  • Z – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

Uvedené kategorie silničních vozidel se dále dělí na jednotlivé podkategorie, které se od sebe liší konkrétními technickými parametry.

Druh a kategorie vozidel L

Mezi motorovými vozidly s méně než 4 koly se v Evropské unii rozlišují mopedy, motocykly, motorová kola a motokola.

Do kategorie L spadají mopedy a motocykly všeho druhu.

Nad rámec evropské kategorizace česká vyhláška navíc uvádí kategorii LZ. Ta zahrnuje dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky, které konstrukčně odpovídají silničním vozidlům kategorie L a využívají je ozbrojené složky, civilní ochrana, požární služba, složky odpovídající za udržování veřejného pořádku a lékařská záchranná služba.

MOPEDY:

OznačeníTechnické parametry
LA – dvoukolové mopedyobjem válců spalovacího motoru nejvýše 50 cm³, maximální konstrukční rychlost 45 km/h
LB – tříkolové mopedyobjem válců spalovacího motoru nejvýše 50 cm³, maximální konstrukční rychlost 45 km/h, bez ohledu na uspořádání kol
LB – lehké čtyřkolkyhmotnost v nenaloženém stavu menší než 350 kg, zdvihový objem zážehového motoru nejvýše 50 cm³ (pro jiné druhy motoru maximální čistý výkon 4 kW), maximální konstrukční rychlost 45 km/h

MOTOCYKLY:

OznačeníTechnické parametry
LC – motocyklydvoukolové motorové vozidlo přesahující parametry dvoukolového mopedu
LD – motocykly s postranním vozíkemvozidla se třemi koly umístěnými asymetricky a přesahující parametry tříkolového mopedu

LE – MOTOROVÉ TŘÍKOLKY:

OznačeníTechnické parametry
Motorové tříkolkyvozidlo se třemi koly umístěnými souměrně ke střední podélné rovině, přesahující parametry tříkolového mopedu
Čtyřkolky jiné než lehkéhmotnost v nenaloženém stavu do 400 kg, v případě vozidla pro přepravu nákladů 550 kg, maximální čistý výkon motoru 15 kW

Majitelé vozidla kategorie LE jistě uvítají rady, kde sehnat to nejlepší povinné ručení na čtyřkolky. Bohužel však ne každou čtyřkolku lze pojistit.

LM – MOTOKOLA: jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem s objemem válců spalovacího motoru nejvýše 50 cm³, maximální konstrukční rychlost 25 km/h

Druh a kategorie vozidel M

Do kategorie M spadají motorová vozidla vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel.

S kalkulačkou povinného ručení lze jednoduše ušetřit až tisíce korun ročně.

Sjednat si to nejvýhodnější povinné ručení >

Dělí se na tyto jednotlivé skupiny:

OznačeníTechnické parametry
M1nejvýše 8 míst k sezení kromě místa řidiče, bez prostoru pro stojící cestující
M2více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče, možný i prostor pro stojící cestující, maximální hmotnost nepřevyšující 5 tun
M3více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče, možný i prostor pro stojící cestující, maximální hmotnost převyšující 5 tun

Kategorie terénních vozidel se značí M1G, M2G, M3G.

Druh a kategorie vozidel N

Do kategorie N se řadí nákladní vozidla.

Dále se dělí následujícím způsobem:

OznačeníTechnické parametry
N1maximální hmotnost nepřevyšující 3,5 tuny
N2maximální hmotnost převyšující 3,5 tun, ale nepřevyšující 12 tun
N3maximální hmotnost převyšující 12 tun

Kategorie terénních vozidel se značí N1G, N2G, N3G.

Druh a kategorie vozidel O

Kategorie O sdružuje přípojná vozidla vyrobená pro dopravu nákladů nebo osob či pro ubytování osob. 

Do kategorie O nespadají jen přípojná vozidla pro dopravu nákladu, nýbrž i obytné vozy.

Dělí se následujícím způsobem:

OznačeníTechnické parametry
O1maximální hmotnost nepřevyšující 0,75 tuny
O2maximální hmotnost převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
O3maximální hmotnost převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
O4maximální hmotnost převyšující 10 tun
OT1přípojná vozidla traktoru, maximální hmotnost nepřevyšující 1,5 tuny
OT2přípojná vozidla traktoru, maximální hmotnost převyšující 1,5 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
OT3přípojná vozidla traktoru, maximální hmotnost převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 6 tun
OT4přípojná vozidla traktoru, maximální hmotnost převyšující 6 tun

Do kategorie O nespadají potahová vozidla určená k tažení zvířetem, ani ruční vozíky určené k tažení nebo tlačení člověkem. Naopak by se sem dle definic měla řadit i přípojná vozidla nemotorových vozidel, avšak znění zákona a prováděcí vyhlášky s tím nepočítají.

Havarijní pojištění přispívá k pocitu absolutního bezpečí na cestách.

Najít nejlevnější havarijní pojištění >

Druh a kategorie vozidel T a C

Do kategorie T patří zemědělské a lesnické traktory kolové, do kategorie C traktory pasové.

Obě kategorie se dále dělí následujícím způsobem:

OznačeníTechnické parametry
T1/C1nejméně jedna náprava, minimální rozchod větší než 1150 mm, nenaložená hmotnost v provozním stavu větší než 0,6 tuny, světlá výška nad vozovkou menší než 1000 mm, maximální konstrukční rychlost nepřevyšující 40 km/h
T2/C2minimální rozchod menší než 1150 mm, nenaložená hmotnost v provozním stavu větší než 0,6 tuny, světlá výška nad vozovkou menší než 600 mm, maximální konstrukční rychlost nepřevyšující 40 km/h
T3/C3nenaložená hmotnost v provozním stavu menší než 600 kg, maximální konstrukční rychlost nepřevyšující 40 km/h
T4/C4ostatní, maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h

Kategorie T4 a C4 dále sdružují vozidla skupin T4.1/C4.1, jejichž světlá výška je v pracovní poloze kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm, a skupin T4.2/C4.2, kam patří zvláště široké traktory.

Druh a kategorie vozidel R

Do kategorie R se řadí zemědělská a lesnická přípojná vozidla, která jsou určená v první řadě k tažení traktorem a přepravě nákladu nebo zpracovávání materiálu. Poměr celkové technicky přípustné maximální naložené hmotnosti k nenaložené hmotnosti
tohoto vozidla je roven 3 nebo větší.

Kategorie vozidel R se týká zemědělský a lesnických přípojných strojů.

Přípojná vozidla se dále dělí na tyto podkategorie:

OznačeníTechnické parametry
R1součet technicky přípustných hmotností na
nápravu nepřevyšuje 1,5 tuny
R2součet technicky přípustných hmotností na
nápravu nepřevyšuje 3,5 tuny
R3součet technicky přípustných hmotností na
nápravu nepřevyšuje 21 tun
R4součet technicky přípustných hmotností na
nápravu převyšuje 21 tun

Podle maximální konstrukční rychlosti se každá kategorie navíc označuje písmenem „a“ nebo „b“. První možnost platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km/h, druhá pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h.

Druh a kategorie vozidel S

Vozidla typu S se dělí na pracovní stroje samojízdné (Ss) a na pracovní stroje přípojné (Sp).

Mezi vozidly Sp se v Evropské unii dále rozlišují tyto podkategorie:

OznačeníTechnické parametry
Sp1maximální hmotnost nepřevyšující 3 tuny
Sp2maximální hmotnost převyšující 3 tuny, ale nepřevyšující 6 tuny
Sp3maximální hmotnost převyšující 6 tun

Nad rámec evropské kategorizace česká vyhláška zavádí podkategorie SS (pracovní stroje samojízdné), která nejsou určena pro přepravní činnost, a SN (pracovní stroje nesené) určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Na pozemních komunikacích se pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. 

Druh a kategorie vozidel Z

Písmenem Z se označují vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií silničních vozidel. Jmenovitě jde například o jednonápravové traktory s přívěsy, speciální nosiče pracovních adaptérů, trolejbusy a tramvaje.

Před cestou do zahraničí by řidiči rozhodně neměli zapomenout na cestovní pojištění pro všechny pasažéry.

Přejít na kalkulačku cestovního pojištění >

S ohledem na definice skupin a kategorií vozidel by sem měla spadat také nemotorová vozidla, jako jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky. Vyhláška však nestanovuje žádné požadavky na jejich konstrukci, nýbrž pouze na jejich výbavu.

Pro jaké kategorie vozidel je možné sjednat havarijní pojištění?

Téměř nezbytným produktem zejména pro nová auta je kromě povinného ručení také havarijní pojištění. Ačkoliv většina pojišťoven poskytuje pouze pojištění vozidel osobních, není problém na trhu najít společnost, jejíž nabídka se vztahuje i na traktory, autobusy, nákladní automobily a další.

Druh vozidla spolu s výší pojistných limitů a spoluúčasti představuje jeden z hlavních aspektů rozhodujících o finální ceně pojištění auta. Svou roli hraje také staří vozidla. Pokud přesahuje 10 let, bude možná nutné produkt sjednat po telefonu, nikoliv pouze online.

Kromě osobních automobilů a motocyklů lze havarijní pojištění sjednat i na pracovní stroje, autobusy a další.

Stejně jako je tomu u zákonného pojištění vozidla, i cena havarijního pojištění se odvíjí také od účelu užití vozu. Klient, který má auto k osobnímu užití zkrátka zaplatí nižší částku než klient, který vlastní veterána nebo ve svém voze učí řídit žáky autoškoly.

Správnou otázkou tedy není, pro jaké kategorie vozidel je možné sjednat havarijní pojištění, nýbrž kolik to bude stát. To lze jednoduše zjistit pomocí kalkulačky povinného ručení, která každému najde ten nejvýhodnější produkt přímo na míru.