Kategorie vozidel

V evropském pojetí je to označení pro skupiny silničních a zvláštních vozidel, která mají povolení být provozována na pozemních komunikacích. A dále, pro které platí shodné technické podmínky.

Rozlišujeme 7 základních kategorií L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů O – přípojná vozidla T – traktory zemědělské nebo lesnické S – pracovní stroje R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií