Doklad o pojištění

Písemný doklad o tom, že mezi klientem a pojišťovnou došlo ke vzniku právního vztahu. V tomto případě se konkrétně myslí doklad o uzavření povinného pojištění vozidla. Tím je v současné době takzvaná zelená karta.