Jak postupovat při nehodě (krok za krokem)

Policie ČR šetří každý rok více než 160 000 nehod, vzniknou při nich škody za více než 8,5 miliardy korun. Jak postupovat při dopravní nehodě v případě, že se stanete účastníky nehody a co dělat, pokud viník nesdělí údaje o pojistiteli vozidla?

Pokud to situace dovoluje, zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody

Zastavte u krajnice, zapněte výstražná světla, oblékněte si reflexní vestu a v dostatečné vzdálenosti od vozidla, umístěte na okraj vozovky trojúhelník.

Je-li někdo zraněn, přivolejte pomoc

Telefonní číslo RZS je 155, lze použít i 112. Do příjezdu záchranné služby poskytujte nezbytnou první pomoc. Přemístěte zraněného do stabilizované polohy, uvolněte dýchací cesty, zabraňte úniku tělesného tepla. K ošetření drobných ran a oděrek použijte autolékárnička.

Kdy volat policii

Policii České republiky je nutné volat v těchto případech:

  • došlo ke zranění, úmrtí, nebo poškození majetku třetích osob (neplatí pro leasingové vozy)
  • nelze zabezpečit plynulý provoz, například je blokována vozovka
  • došlo ke hmotné škodě (na některém z vozidel nebo přepravovaných věcí) vyšší než 100 000 Kč
  • některý z účastníků nehody odmítá součinnost při sepsání záznamu o dopravní nehodě

Nezapomeňte si stáhnout Evropský záznam o dopravní nehodě

Voláte-li polici, nepřemisťujte vozidla

Pro účely řádného vyšetření nepřemisťujte vozidla. Pokud situace nedovoluje jinak, vyznačte na silnici obrysy vozů. K jejich vyznačení lze využít například křídu nebo sprej.

Zajímáte se o změnu pojišťovny a tím i převedení povinného ručení jinam? Seznamte se s tím, co obnáší výpověď povinného ručení.

Sepište záznam o nehodě

Pro tento účel mějte ve vozidle dokument Evropský záznam o dopravní nehodě. Je nezbytné zaznamenat veškeré identifikační údaje. To znamená jméno, příjmení a bydliště řidiče (i vlastníka vozidla), typ vozidla a SZP. Dále číslo zelené karty, identifikaci pojišťovny. Dále poznamenat si údaje o všech účastnících nehody, zakreslit nehodu, popsat všechny okolnosti. Je-li to možné, pořiďte také dokumentární fotografie ze všech možných úhlů. Veškeré dokumenty je nutné nechat podepsat všemi účastníky nehody. A to i v případě, že se nedohodnete na určení viníka nehody.

Neopravujte vozidlo, dokud ho neuvidí pojišťovna

Požadujete-li po pojišťovně pojistné plnění, neopravujte vozidlo do doby, než jej uvidíte expert dané pojišťovny.

Volejte asistenční službu své pojišťovny

Nevíte-li si rady, případně, pokud jste měli nehodu v zahraničí, volejte asistenční službu své pojišťovny – poradí, co dělat.

Pokud nemá v době nehody vozidlo viníka, případně, pokud tento viník nesdělí údaje o pojistiteli vozidla, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. Telefonicky na +420 212 413 111.

Tip: Chcete-li být na případnou nehodu lépe připraveni, prostudujte si brožuru od České asociace pojišťoven, kde naleznete další důležité pokyny.