Jak postupovat při nehodě (krok za krokem)

Policie ČR šetří každý rok více než 160 000 nehod, vzniknou při nich škody za více než 8,5 miliardy korun. Jak postupovat v případě, že se stanete účastníky nehody a co dělat, pokud viník nesdělí údaje o pojistiteli vozidla?

Pokud to situace dovoluje, zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody

Zastavte u krajnice, zapněte výstražná světla, oblékněte si reflexní vestu a v dostatečné vzdálenosti od vozidla, umístěte na okraj vozovky trojúhelník.

Je-li někdo zraněn, přivolejte pomoc

Telefonní číslo RZS je 155, lze použít i 112. Do příjezdu záchranné služby poskytujte nezbytnou první pomoc. Přemístěte zraněného do stabilizované polohy, uvolněte dýchací cesty, zabraňte úniku tělesného tepla. K ošetření drobných ran a oděrek použijte lékárničku.

Kdy volat policii

Policii České republiky je nutné volat v těchto případech:

  • došlo ke zranění, úmrtí, nebo poškození majetku třetích osob (neplatí pro leasingové vozy)
  • nelze zabezpečit plynulý provoz, například je blokována vozovka
  • došlo ke hmotné škodě (na některém z vozidel nebo přepravovaných věcí) vyšší než 100 000 Kč
  • některý z účastníků nehody odmítá součinnost při sepsání záznamu o dopravní nehodě

Nezapomeňte si stáhnout Evropský záznam o dopravní nehodě

Voláte-li polici, nepřemisťujte vozidla

Pro účely řádného vyšetření nepřemisťujte vozidla. Pokud situace nedovoluje jinak, vyznačte na silnici obrysy vozů. K jejich vyznačení lze využít například křídu nebo sprej.

Zajímáte se o změnu pojišťovny a tím i převedení povinného ručení jinam? Seznamte se s tím, co obnáší výpověď povinného ručení.

Sepište záznam o nehodě

Pro tento účel mějte ve vozidle dokument Evropský záznam o dopravní nehodě. Je nezbytné zaznamenat veškeré identifikační údaje. To znamená jméno, příjmení a bydliště řidiče (i vlastníka vozidla), typ vozidla a SZP. Dále číslo zelené karty, identifikaci pojišťovny. Dále poznamenat si údaje o všech účastnících nehody, zakreslit nehodu, popsat všechny okolnosti. Je-li to možné, pořiďte také dokumentární fotografie ze všech možných úhlů. Veškeré dokumenty je nutné nechat podepsat všemi účastníky nehody. A to i v případě, že se nedohodnete na určení viníka nehody.

Neopravujte vozidlo, dokud ho neuvidí pojišťovna

Požadujete-li po pojišťovně pojistné plnění, neopravujte vozidlo do doby, než jej uvidíte expert dané pojišťovny.

Volejte asistenční službu své pojišťovny

Nevíte-li si rady, případně, pokud jste měli nehodu v zahraničí, volejte asistenční službu své pojišťovny – poradí Vám, co dělat.

Pokud nemá v době nehody vozidlo viníka zákonné pojištění auta, případně, pokud tento viník nesdělí údaje o pojistiteli vozidla, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů. Telefonicky na +420 212 413 111.

Tip: Chcete-li být na případnou nehodu lépe připraveni, prostudujte si brožuru od České asociace pojišťoven, kde naleznete další důležité pokyny.