Blíží se změna času a s ní i větší riziko srážky se zvěří

V noci ze soboty na neděli posuneme hodinky o hodinu dopředu. Zároveň se tím zvýší šance, že dojde ke srážce vozidla s lesní zvěří. Ta přitom způsobí každou dvacátou nehodu, často s vážnými následky.

Zvířata se posunem hodin neřídí

Podle myslivců stoupá riziko srážky se zvěří v době změny ze zimního na letní čas o desítky procent. Největší riziko srážky je především v ranních hodinách, kdy jeleni a srny přecházejí vozovku kvůli hledání potravy. Problém je v tom, že ač se čas posune o hodinu dříve, zvěř své návyky nemění a na pastvu chodí ve stále stejnou dobu. V téže době je již na silnicích z důvodu časového posunu větší provoz a nebezpečí kolize zvířat s automobilem se tak zvyšuje.

Nebezpečí střetu zvyšuje i mlhavé počasí

Nehody se zvěří způsobují i ranní mlhy, neboť řidič díky nim spatří divokou na vozovce poměrně pozdě. Další nevýhodou je i to, že zejména vysoká zvěř se pohybuje často ve větší skupině. Pokud tedy majitel vozidla spatří na komunikaci jedno zvíře, měl by zpomalit a dávat velký pozor, neboť roste pravděpodobnost, že zvířat potká na silnici mnohem víc.

Některé pojišťovny, jako například Generali, se snaží minimalizovat střety pomocí pachových ohradníků, na které finančně přispívají. Jedná se o dřevěné kůly opatřené pěnou s pachem predátorů. Tyto prvky tedy nefungují jako klasická zábrana, ale významně snižují riziko dopravní nehody způsobené zvířaty, která by chtěla využít silnici jako svůj koridor.

Lepší čelní srážka než riskantní manévr

Někdy však stejně dojde k tomu, že zvěř se i přes přítomnost pachových zábran na vozovku dostane. Řidič má často jen několik vteřin, aby se rozhodl, zda se snažit zvířeti na silnici vyhnout či nikoliv. V případě, že je střet se zvířetem nevyhnutelný, je lepší zvíře nabourat než riskovat a zkoušet nebezpečné manévry. Podle policejních statistik je totiž až třetina vážných dopravních nehod způsobena snahou řidiče vyhnout se zvířeti. Často se pak automobil střetne s protijedoucím motorovým vozidlem nebo narazí do stromu a vznikne nehoda a pojistná událost automobilů, která často končí mnohem hůře než když motorista pouze srazí jelena nebo srnce.

Nemalým finančním ztrátám způsobených střetem se zvěří se ovšem dá předejít, základní povinné ručení neboli zákonné pojištění v tomto případě ale nepostačí, jelikož nejlevnější pojištění vozidla toto riziko nekryje.

Je proto dobré sjednat si nejen povinné pojištění auta, ale i havarijní pojištění vozidla, popřípadě si k zákonnému pojištění připojistit také střet se zvěří. V kalkulačce povinného ručení si lze snadno spočítat ceny povinného ručení, jehož součástí jsou různá doplňková pojištění. Nebo lze najít nejlevnější havarijní pojištění, které se na tuto událost vztahuje.

Když dojde k nehodě

Pokud ke srážce náhodou dojde, řidič by se měl chovat úplně stejně jako při každé jiné nehodě, nainstalovat varovný trojúhelník před auto a zapnout výstražné blikače. V žádném případě by neměl se zraněným zvířetem hýbat nebo ho nakládat do vozidla, neboť tím by se dopustil pytláctví. Vždy je nutné informovat místní myslivecký spolek, který se o odklizení postará. Na závěr je pak potřeba pořídit i fotodokumentaci pro pojišťovnu, neboť většina z nich již tento typ nehody proplácí.