UNIQA varuje: sporty na sněhu s sebou nesou různá rizika

Nastalo opět období zimních dovolených na horách. Lyžování a snowboarding jsou z hlediska četnosti úrazů nejnebezpečnějšími odvětvími, kterým mohou konkurovat podle statistik UNIQA pojišťovny jen míčové sporty jako celek.

Češi jezdí rádi na hory. Ze statistik ale vyplývá, že si tam stále častěji přivodí úraz. Z pohledu UNIQA pojišťovny je každé čtvrté poranění ze zimní dovolené vážné a může zanechat následky. Je to dáno mnoha faktory. Sportující veřejnost vyjíždí stále více na hory do zahraničí, kde jsou náročnější terény, i když jsou sjezdovky zpravidla upravené. Široké a přehledné tratě vedou k přeceňování schopností, často se mění i poměry na svahu v různých nadmořských výškách. Svoji roli hraje i umělý sníh, který je v mrazech ledovatější a rychlejší, a pády tudíž méně ovladatelné a tvrdé. Mnoho lidí také jde vědomě do rizika, když opouští vyznačené cesty a dopřává si nebezpečné zážitky mimo sjezdovky.

Při lyžování na našich horách v ČR se každoročně zraní téměř čtyři tisícovky lidí, přičemž téměř polovina připadá na vyznavače snowboardingu. Tento podíl je více než dvojnásobný ve srovnání s cizinou. Horská služba zasahuje v ČR zhruba 55krát denně, nejvíce v Krkonoších. Přibližně dvacet lidí každoročně na českých sjezdovkách (nebo mimo ně) na následky úrazu bohužel umírá.

Nejčastěji řeší UNIQA u lyžařů poranění kolen (cca 38 %), holení a kotníků nebo paží. Naopak u snowboardistů dominují úrazy horních částí těla: zápěstí a paží (více než 30 %), ramen a klíčních kostí. Úrazy hlavy a zad si způsobí zhruba dvakrát častěji rovněž snowboardisté. A ty jsou také zpravidla nejvážnějšími pojistnými událostmi.

Pravidla jak úrazům způsobeným na sněhu předcházet:

 • Dobře si zkontrolovat vybavení před odjezdem na hory a provést údržbu.
 • Nikdy nevyjíždět na sjezdovku bez přilby.
 • Před první jízdou se rozcvičit a zahřát organismus pohybem.
 • Každý den okolo poledne a třetí den pobytu na horách zařadit přestávku.
 • Nepřeceňovat své síly a chovat se ohleduplně k ostatním.
 • Nepřehánět to se svařákem nebo grogem, to raději nechte až na večer.

Dalším neradostným fenoménem lyžování jsou kolize na sjezdovce. Ty se mohou zejména v zahraničí výrazně prodražit, způsobí-li náš sportovec újmu cizinci. Populace ve vyspělých zemích je zvyklá vymáhat náhradu za fyzickou i psychickou újmu zcela běžně u soudu. Proto se vyplatí si sjednat v rámci cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti. Z něho lze pak uhradit odškodné za úraz a léčení, ušlý zisk, ale také třeba za dočasnou výpomoc v domácnosti. Často tyto částky šplhají až do milionů korun, zejména je-li na postižené osobě závislých více rodinných příslušníků.

Jak se zachovat, stanete-li se nechtěně účastníkem takové události, při níž utrpí někdo úraz?

 • Vyfoťte místo nehody, vyhotovte plánek.
 • Vyžádejte si kontakty na svědky události.
 • Ohlaste událost horské službě nebo policii. Současně je žádoucí vyrozumět o kolizi s popisem události také asistenční službu z cestovního pojištění a dbát jejích pokynů pro další postup.
 • Je-li podezření na požití alkoholu u protistrany, trvejte na testu.
 • Veškerou dokumentaci a doklady předejte po návratu pojišťovně.

Přejeme všem pěknou a hlavně bezpečnou zimní dovolenou na sněhu.