Terorismus

Užití násilí nebo hrozba případným násilím, což slouží k zastrašení protivníka. Terorismus je vždy plánovaný a osoby do něj zapojené se vždy snaží dosáhnout nějakého politického, ideologického či náboženského cíle.