Chronická nemoc

Chronická nemoc je určitý typ pomalu se rozvíjejícího onemocnění. Tato nemoc existovala ještě předtím, než došlo k uzavření pojistné smlouvy a nebyla nijak stabilizována.

V případě, že disponujete vlastním vozidlem, je důlěžité mít sjednané zákonné pojištění vozidla.

To znamená, že osoba, která jí trpí byla v posledních 9 měsících hospitalizována. Popřípadě se onemocnění zhoršilo či došlo ke změně léků.