Cena cestovní služby

Celková cena služeb všech pojištěných osob, které jsou nakoupeny společně. Vždy je z nich stanoven případný storno poplatek.

Kromě toho lze do ceny cestovní služby započítat i náklady za odbavení na letišti a bezpečnost, a také pobytové taxy a palivový příplatek.