Bolestné

Jedná se o pěněžní náhradu bolesti. Ta se uplatňuje v případě odškodňování úrazů, jakožto nemajetkové újmy. Její celkovou výši stanovuje podle nového občanského zákoníku soudce podle příslušných právních norem.