Povinné ručení zejména pro neukázněné řidiče podraží

Již na začátku letošního roku české pojišťovny varovaly, že poplatky za povinné ručení pro řidiče vozů se opět o nějakou částku zvýší. Tentokrát si však připlatí hlavně špatní řidiči.

Povinné ručení se podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla povinně uzavírá pro každý automobil v České republice. V případě dopravní nehody způsobené tímto vozidlem má pak za úkol krýt havárií způsobené škody na cizím autě, ušlý zisk, a také trvalé zdravotní následky účastníků nehody. Naopak již nepokrývá náklady vynaložené na opravu vlastního automobilu, ať již bylo poškozeno nehodou, vandalismem či třeba přírodní pohromou, jako jsou u nás zejména povodně, vichřice a podobně. To má na starosti havarijní pojištění, které je v Česku dobrovolné.

Dříve podle vlastností vozu, nyní podle chování řidiče

Při stanovení výše plateb za zákonné pojištění auta neboli povinné ručení se zohledňuje zejména typ auta, jeho hmotnost, způsob využití a dále například objem jeho motoru, výkon, stáří a celkový počtu najetých kilometrů. Z tohoto důvodu ani nelze poskytnout jednotný ceník zákonného autopojištění. Cenu nejlevnějšího povinného ručení 2020 pro konkrétní vůz lze však snadno zjistit v online kalkulačce povinného ručení.

Z výše zmíněného vyplývá, že se vychází především z objektivních vlastností daného automobilového prostředku a méně z chování jeho vlastníka. Nicméně to se má do určité míry změnit.

Jezdit bezpečně se vyplatí

Například podle sdělení České pojišťovny, se bude stávající systém více přibližovat zejména individualitě řidiče, hlavně tomu, jak se v silničním provozu choval ve své minulosti, a zda dodržoval či nedodržoval předpisy. Z logiky věci je celkem patrné, že u řidiče, který má na svém kontě větší nehodovost, je reálné riziko, že v budoucnu další dopravní nehody ještě způsobí, a proto by si měl připlatit více než ten, kdo pravidla na silnicích dodržuje a jezdí bez nehod. Ten by pak také mohl za své vzorné chování při jízdě od pojišťovny, ke které přísluší, získat různé výhody, například slevy na povinné ručení či jiné bonusy.

České pojišťovny se tímto krokem přibližují modelu, který je v dnešní době oblíbený zejména v některých zemích západní a severní Evropy. V současné době s podobným záměrem přichází na trh i norská firma Telemotix. Ta chce podle přenosného zařízení, které se umístí do auta, sledovat chování jeho vlastníka a podle něj pak pomoci stanovit jeho řidičský um i výši případné ceny pojistného. O modelu „norského“ povinného ručení však budeme ještě podrobně informovat.