Do České republiky přichází model „norského“ povinného ručení

Na český trh přichází norská firma Telemotix, která svým takřka revolučním pojetím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přináší změny do této oblasti, zejména co se týče výpočtu ceny povinného ručení.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli pojištění auta musí být podle zákona č. 168/1999 Sb. povinně uzavřeno pro každé vozidlo v České republice. V případě nehody či jiné havárie kryje toto ručení škody na cizím vozidle, ušlý zisk či trvalé zdravotní následky účastníků nehody. V podstatě všechny české pojišťovny při výpočtu výše ceny tohoto ručení vycházejí zejména z typu, hmotnosti a způsobu použití vozidla. Dále se například stanovuje podle objemu motoru, výkonu a stáří daného auta. Téměř se však nebere v potaz také to, jak se řidič tohoto dopravního prostředku chová na silnicích a zda dodržuje či nedodržuje pravidla silničního provozu, a tím i zákony České republiky.

Malá krabička přináší velké změny

Firma Telemotix proto přišla se zařízením v podobě malé krabičky s krátkou anténkou. Ta bude umístěna do příslušného vozidla a při jízdě bude sledovat, a poté i zaznamenávat řidičovo chování, a to zejména dodržování či naopak porušování maximální povolené rychlosti, počet náhlých rozjezdů, zabrždění a podobně. V praxi to znamená, že výše povinného ručení se nebude řídit již jen vlastnostmi vozidla, ale také schopnostmi toho, kdo ho řídí. Často totiž musí člověk, který všechna pravidla provozu dodržuje vynakládat stejné sumy, jako ten, kdo nikoliv, což se přeci jen nejeví jako úplně spravedlivý systém. Podle výsledků se pak stanovuje pojistná smlouva a limity v ní.

Zaplať podle toho, jak řídíš

PAYD – Pay as you drive, česky myšleno, plať podle toho jak řídíš, je metoda, která je v současné době celkem oblíbená v některých zemích západní Evropy a při které se cena povinného ručení stanovuje především podle chování řidiče v silničním provozu, než například podle hmotnosti či stáří vozidla. Testovací provoz této nové metody již proběhl v severských zemích – Norsku a Dánsku – a Telemotix ho chce nyní jako součást své služby nabídnout také některé z českých pojišťoven. Ty by pak pomocí tohoto sledovacího systému mohly stanovit platby za povinné ručení mnohem přesněji a lépe než dosud.

Jelikož je podle mínění ekonoma Michala Zdeňka již nyní zájem o tento způsob úpravy povinného ručení zřejmý, je pravděpodobné, že v budoucnu se některá z českých pojišťoven do metody PAYD aktivně zapojí a zejména poctiví řidiči pak budou moci využívat její výhody naplno.