Press enter to see results or esc to cancel.

Nezasloužené pojistné

Určitý podíl předepsaného pojistného podle sjednané pojistné smlouvy. Tento podíl časově souvisí s účetním obdobím, jenž bude následovat, a to bez ohledu na to, zda bylo pojistné zaplaceno.