Kupujete ojetý automobil? Nezapomeňte si od prodejce vyžádat jeho plnou moc!

Ne každý má peníze na úplně nové auto. Někdo zase chce koupit vůz svému potomkovi, ale nechce, aby hned zničil úplně nový. Spousta lidí tedy kupuje, zejména přes inzerát, různé ojetiny. Neměli by však zapomínat, vyžádat si od prodávajícího plnou moc.

O co se zajímat, než se vůz koupí

 • Technický stav vybraného vozidla
 • Technický průkaz a servisní knížka
 • Historie automobilu
 • Cena

Průběh koupě 

Jako první je potřeba sepsat kupní smlouvu. Pokud to původní vlastník vozu a nový zájemce nezvládnou sami, mohou využít některou ze šablon na internetu. Na druhou stranu je vždy potřeba si smlouvu řádně prostudovat. Zejména, co říká o stavu vozidla, jeho vadách a podobně. Dále by zde neměl chybět ani způsob a čas předání klíčů a dokladů od vozidla a způsob jeho odhlášení.

Příprava na převod automobilu

Další kroky nového vlastníka vozidla, by měly vést do pojišťovny. Zde zaplatí povinné ručení a získá i takzvanou zelenou kartu jako doklad. Potom následuje technická kontrola auta, a to v případě, že ji nemá platnou. V opačné situaci stačí pouze evidenční kontrola.

Registr vozidel, a co je potřeba za doklady

 • platný OP
 • malý a velký TP
 • plná moc k odhlášení vozidla (v případě druhé varianty)
 • zelená karta
 • kupní smlouva
 • potvrzení o STK nebo evidenční kontrole

Odhlášení vozidla a plná moc

Kromě kupní smlouvy je potřeba ještě provést změnu údajů o majiteli v registru vozidel. A to nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy. V Praze je příslušný úřad Magistrát hl. města Prahy a mimo ni obecní úřady s rozšířenou působností. Je také dobré vědět, že odhlášení musí proběhnout v místě, kde je původní majitel hlášený. Nikoliv ve městě, kde je hlášený ten, kdo auto kupuje.

Ve své podstatě existují dvě využitelné možnosti, jak to udělat. V té první se prodávající i kupující dostaví na úřad společně, kde auto přehlásí. Na registru vozidel prodejci přestřihnou růžek malého technického průkazu a zbylé doklady může předat kupujícímu.

Druhou variantou je, že k přehlášení auta se dostaví jen jeden, kupující nebo prodávající, s ověřenou plnou mocí druhé strany.

Co musí plná moc obsahovat

 • jméno, příjmení, RČ a adresu zmocnitele
 • jméno, příjmení, RČ a adresu zmocněnce
 • typ i model vozidla
 • rok výroby a barva
 • číslo karoserie - VIN 
 • číslo TP a SPZ
 • datum a místo podpisu smlouvy
 • podpis zmocnitele i zmocněnce
 • podpis zmocnitele musí být úředně ověřen

Registrací vozidla peripetie s úřady končí a zbývá než si jen vozidla užívat a plánovat, co vše se s ním dá podniknout.